Skip to content

Акт судово психіатричної експертизи

Скачать акт судово психіатричної експертизи fb2

У вступній частині необхідно вказати: найменування документа, його номер і дату складання; форму (спосіб проведення) експертизи - експертизи, стаціонарна, заочна й акт прізвище, ім'я, по батькові випробуваного й рік його психіатричної. Найбільше часто судово-психіатричний експертний огляд. Методичне і наукове керівництво судово-психіатричною експертизою здійснюється Міністерством охорони здоров'я України судово допомогою Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової експертизи і наркології МЗ, якому належить право контролю якості проведення експертиз.

Судово-психіатрична експертиза знаходиться у веденні органів охорони здоров'я. Тацій та співавт.) висловлюється думка, психіатричної з приводу акту судово-психіатричної експертизи як джерела доказів вказується, судово Статті та КПК України встановлюють процесуальні вимоги до оформлення акт експертів.

Оформлення результатів і оцінка висновку судово-психіатричної експертизи слідчим і судом.: У практиці судово-психіатричний висновок експертів оформляється у вигляді документа, під назвою “Акт судово-психіатричної експертизи”, а результати – у заключній частині акта – “висновки”. Висновки експерта є доказом у кримінальній і цивільній - -.

Оскільки судово-психіатрична експертиза має чималу специфіку, відомчі методичні вказівки по складанню акту (висновку) судово-психіатричної експертизи передбачають не три, а п'ять його частин: введення; відомості про минуле життя випробуваного (анамнез; опис фізичного, неврологічного й психічного стану випробуваного; мотивувальна частина; заключна частина). У вступній частині необхідно вказати: найменування документа, його номер і дату складання; форму (спосіб проведення) експертизи - амбулаторна, стаціонарна, заочна й т.д.; прізвище, ім'я, по батькові випробуваного й рік його народже.

Проведення судово медичної експертизи відповідно до законодавства. Особливості судово психіатричної експертизи виключних станів неосудність недієздатність.

Підстави і приводи призначення. Судово-психіатричні експертизи становлять самостійний рід судових експертиз, включений у клас судово-медичних і психофізіологічних експертиз поряд із судово-медичною й судово-психологічною експертизами. Так що на судово-психіатричні експертизи поширюються класифікації, загальні для всіх судових експертиз. Назвемо найбільш важливі з них.

а) Експертизи основна й додаткова. Організаційні та процесуальні основи судово-психіатричної експертизи. Призначення та проведення судово-психіатричних експертиз в цивільному та кримінальному процесі. Складання акту судово-психіатричної експертизи. Методичні рекомендації. В. Б. Первомайський, В. Р. Ілейко, А. І. Цубера, Л. О. Кригіна, В. І. Шурдук. * Публікується за виданням: Первомайський В.

Б., Ілейко В. Р., Цубера А. І., Кригіна Л. О., Шурдук В. І. Складання акту судово-психіатричної експертизи: Методичні рекомендації. — Київ, — 25 с. ВСТУП. До цього часу в Україні немає національної інструктивно-методичної бази для проведення судово-психіатричної експертизи (СПЕ) та оформлення відповідних документів.

Акт судово - психіатричної експертизи: Судово-психіатричний висновок (акт), будучи одним з видів доказів у судовій справі (ст. 58 КПК РРФСР і відповідні статті кримінально-процесуальних кодексів інших союзних республік), має дуже велике значення при вирішенні питання про.  II.

Акт судово - психіатричної експертизи. Судово-психіатричний висновок (акт), будучи одним з видів доказів у судовій справі (ст. 58 КПК РРФСР і відповідні статті кримінально- процесуальних кодексів інших союзних республік), має дуже велике значення при вирішенні питання про осудність чи неосудність того чи іншого підсудного. Судово-психіатрична експертиза - призначуване слідчими чи судовими інстанціями психіатричний огляд осіб, які викликають сумніви в своїй психічній повноцінності.

Призначення і проведення судово-психіатричної експертизи регламентовано кримінально-процесуальним та цивільним процесуальним законодавством союзних республік та відповідними інструкціями Міністерства охорони здоров'я СРСР. Такі «Інструкція про виробництво судово-психіатричної експертизи в СРСР», «Інструкція про виробництво судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі». Найбільше часто судово-психіатричний експертний огляд.

doc, djvu, rtf, doc